kapsamli_pilates_sertifika_programi_80025.docx

BM CONTROL EDUCATION, Kurs Koşulları

 

BM CONTROL EDUCATION, dünyadaki diğer Pilates öğretim ve yetiştirme programlarıyla orantılı olarak tüm ders gereksinimlerini  karşılamaktadır. Aşağıdaki grafikte, gözlem, kişisel uygulama ve pratik öğretim gibi başarılı bir Pilates eğitmeni olmak  için gerekli tüm bileşenlerin detaylarını göreceksiniz. Muhtemel öğrenciler gerek kurs saatleri içinde stüdyoda gerekse  dışarıda doldurması gereken saatleri bu tabloda bulacaklardır. Bu kurs programını bitirenler ve sınavda başarılanlar, BM CONTROL EDUCATION kapsamlı pilates eğitmenlik sertifikasına sahip olacaktır.

Tüm bu saatler kayıt altına alınarak sınav öncesi stüdyo direktörüne beyan edilmelidir.

Programlar ve Kurslar

 

Ders

Pratik

Gözlem

Özel Çalısma

Toplam

ABP

16

-

-

-

16

MAT-REF l

32

25

15

15

87

MAT-REF II

24

17

12

12

   65

MAT-REF III

24

17

12

12

65

CAD I

24

17

12

12

65

CAD II

24

17

12

   12

65

BAR COM

     16

10

12

   10

48

CH COM

16

10

12

10

48

 

TOPLAM

    178

113

87

83

459


Anatomi, Biyomekanik ve Postür Analizi (ABP) - 16 saat

Bu kurs temel oranda insan yapısını lokomotor sistem olarak inceleyen ve hareket sistemine sunun bir kurstur. İskelet ve kas sisteminin yanında antrenman biliminden de yararlanılmıştır. Postur analizinde, karşılaşılacak bütün postural problemler işlenip hareket sistemiyle desteklenmektedir.

 

Reformer-Mat I (REF-MAT I) - 32 saat

32 Saatlik bu kurs, orjinal olarak Joseph Pilates tarafından geliştirilmiş Matwork egzersizlerinin, eğitmen adaylarına  öğretilmesi için ilk basamaktır.Burada öğrenciler, tüm yaş ve Fitness seviyesindeki kişiler için vücut pozisyonları, vücu-  dun doğru hizalanması, egzersizi nasıl ve ne zaman değiştirecekleri gibi çok önemli ve temel bilgileri öğrenerek bunları  kişiler üzerinde uygulama becerilerini edineceklerdir.

Önkoşul: ABP veya eşdeğeri

 

Reformer-Mat II (REF-MAT II) - 24 saat

6 saat sürecek bu kurs, Mat grubu eğitiminin devamı olarak, orta seviyenin üstü ve ileri seviyeyi içermektedir. Öğrenci-  lerimiz burada beklentileri ve kapasiteleri, daha fazlasını kaldıracak müşterilerini, nasıl daha etkili ve emniyetli çalıştıra-  bileceklerini öğrenecekler ve kişilerin amaç ve ihtiyaçları doğrultusunda proğram geliştirme becerilerini edineceklerdir.  MAT 1 ve 2 için pratik ve yazılı sınav yapılacaktır.

MAT 1-2 Manuel, BM CONTROL EDUCATION tarafından sağlanacaktır.  Önkoşul: ABP-APM I

 

Reformer-Mat III (REF-MAT III) - 24 saat

50 saat süren bu kursta Reformer çalışma aletinin fiziki özellikleri tamamıyla ortaya koyulur ve buna göre emniyetli ve  sağlıklı çalışma ortamı oluşturulur. Öncelikle buradaki eğitimin amacı normal fitness aletleri ile pilates aletleri arasın-daki çalışma farklılıklarını ortaya koymaktır.Kurs, her yaş ve seviye için hazırlanmıştır temel ve orta seviyeyi içerir.

Sonunda öğrenciler Reformer repertuarında bulunan egzersizleri kişilere uygulama ve bunlara modifikasyon yapabilme  becerilerini edineceklerdir.

REF. 1 Manuel, BM CONTROL EDUCATION tarafından sağlanacaktır.  Önkoşul: ABP

 

Trapez Table (Cadillac) I (CAD I) - 24 saat

35 saat sürecek bu kurs temel ve orta seviye Cadillac çalışmalarını içerir.Cadillac özellikle hatalı hareketlerin düzel-  tilmesi, çalışılan eklem üzerinde yoğunlaşılarak düzgün ve doğru şekilde güçlenmesinin sağlanması için çok etkilidir.  Burada daha çok Cadillac egzersizlerinin faydaları üzerinde durulacak ve daha zorlu haraketlere geçiş için ön çalışmalar yapılacaktır.CAD. 1 Manuel, BM CONTROL EDUCATION tarafından sağlanacaktır.

Önkoşul: ABP

 

Trapez Table (Cadillac) II (CAD II) - 24 saat

12 saat süren bu kursta, Cadillac I üzerine Full Cadillac repertuarı eklenerek kişilerin nasıl daha etkili ve emniyetli  şekilde çalıştırılabileceği öğretilir.Buradaki bazı egzersizler merkez kas grubunda belirgin güçlenme sağlar.

CAD. 1 ve 2 için pratik ve yazılı sınav yapılacaktır.CAD. 2 Manuel, BM CONTROL EDUCATION tarafından sağlanacaktır.

 

Barrels Complete (BAR COM) - 16 saat

10 saat süren bu kurs MAT’ in hemen önünde yer almalıdır.Burada öğrenciler ‘Spine Corrector’ ve ‘Ladder Barrel’  üzerinde ilk aşamaları öğreneceklerdir.Daha da önemlisi çalışma programlarına ‘Ladder Barrel’ aletinin nasıl adapte  edileceğini görecekler, ayrıca egzersizlere bağlı gelişimi destekleyici olarak kullanacaklardır.

BARRELS 1 Manuel, BM CONTROL EDUCATION tarafından sağlanacaktır.  Önkoşul: ABP+MAT I

 

Chair Complete (CH COM) - 16 saat

15 saat süren kurs, ‘Chair’ egzersizlerinde temel ve orta seviyeyi içerir.Burada çalışma programlarımızın içerisine  ‘Chair’ nasıl adapte edilecek, onu öğreniyoruz.

CHAIR 1 Manuel, BM CONTROL EDUCATION tarafından sağlanacaktır.  Önkoşul: ABP

 

 

Tam Pilates Sertifikalı Egitmenlik için yukarıda verilen tüm kursların alınması ve basarı puanı tutturulması zorunlu  olmaktadır.


Gözlem, Pratik Saatleri ve Kişisel Çalışma Saatleri

 

Ders Saatleri: Her kurs için bir BM CONTROL EDUCATION El Kitabı tarafımızdan verilecektir.

ABP kursu için, öğrenci, Andrew Biel tarafından “Trail Guide to the Body” kitabının temin edinmesi  faydalı olacaktır.

 

Kurs saatleri içerisinde molalar olacak.

 

Gözlem Saatleri: Öğrenci bir grup dersi, özel dersi veya videoları izler. Ders almak gözlem olarak kabul edilmez.  Gözlem saatleri zorunludur. Özel derslerin gözlem saatleri, diğer ekipman  kurslarıyla birleştirilebilir. Lütfen yan tarafta oturduğunuzdan ve müşterinin ders alanının dışında olduğunuzdan emin  olun. Pratik sınava girdiğinizde, bu saatler yazılı olarak beyan edilmelidir.

 

Uygulama Saatleri: Uygulama Saatleri ve Kişisel Gözlem saatleri zorunludur. Öğrenci, başka bir kişi üzerinde egzersiz uygulamaları yapmalıdır. Bu saatlerden bazıları deneyimli BM CONTROL EDUCATION eğitmenleri tarafından denetlenmektedir.

BM CONTROL EDUCATION öğrencileri, kursun son gününden sonraki 1 ay boyunca ücretsiz olarak BM CONTROL EDUCATION Stüdyosunda  pratik ve gözlem yapabilirler. 1 ayın sonunda, 50,00 TL / saat ödeyerek pratik ve gözlemlerine devam edebilirler.

 

*** Pratik ve Uygulama saatleri stüdyonun YOĞUN SAATLERİ DIŞINDA olmalıdır:  Lütfen stüdyonun müsaitliğini Kurs Direktörümüz ile önceden teyit ediniz.

 

Kişisel Uygulama Saatleri: Öğrenci kendi üzerinde egzersizler yaparak, program çıkarır, nefes uygulamasını deneyim-  ler ve kasları öğrenir. Ders almak Kişisel Uygulama Saatleri olarak kabul edilebilir.

 

Uygulama Saatleri Prosedürü:

*Öğrenci sadece 1 model kişi ile uygulama yapabilir.İkinci bir kişi için Direktör onayı zorunludur.
*Ders uygulamaları için getirilen her kişi, Stüdyo Sorumluluk Formunu imzalamak zorundadır.
*Model kişiden bir ücret almanıza izin verilmez.
*Sadece aldığınız kursa ait ekipmanda uygulama yapabilirsiniz.
*BM CONTROL EDUCATION çalışanları stüdyoda her zaman önceliğe sahiptir. Bir ekipmanı bırakmanız istenirse bunu yapma-  nız gerekir.

*Eğitimlerin izlenmesine kesinlikle müsaade edilmez.

*Stüdyomuzda yapılmak istenen her gözlem saati için önceden bir randevu almanız gerekmektedir.

*Gözlem yaparken stüdyonun uygun bir köşesinde sabit konumlanarak, müşterilerin rahatsız edilmemesine özen  gösterilmelidir.

*Her gözlem ve pratik saati için resepsiyonumuzda bulunan ‘Gözlem Saatleri Formu’na imza atmanız gerekir. Bu form  sınava geldiğiniz zaman, ibraz edilmelidir.

*Stüdyomuzun giyim-kuşam prosedürlerine aynen uymanız gerekmektedir.

Kesinlikle, bir şapka ile stüdyoya kabul edilmezsiniz. Ayaklarda daima Çorap olmalıdır.

 

Günlük Pratik Saatlerin tutulması

*Bu form öğrenci tarafından doldurulmalı ve ön büro tarafından paraf edilmelidir.
*Pratik sınava girdiğinizde bu kayıtlar tarafınızdan sınav direktörüne beyan edilmelidir.

 

Öğrenci Gelişim Prosedürü

*Her öğrenci için bir danışman atanır.

*1 yıl içerisinde danışman ve öğrenci arasında 4 defa toplantı planlanır.Öğrencinin arzu edilen gelişim içerisinde  olup-olmadığı kontrol edilir.

*Öğrenci, stüdyoda geçirdiği her saat için kayıtlarını tutmalı ve her toplantıda bu kayıtları danışmanına sunmalıdır.

*Öğrencinin gelişimi, stüdyoda geçirdiği pratik saatleri, kişisel çalışma ve gözlem saatlerinin toplamına göre değerlen-  dirilir.

*Öğrenci her 3 aylık dönemde hedeflenen saatlerin en az %85 ini tamamlamalıdır.

*Stüdyo Direktörü, öğrencinin gelişimini bütünüyle değerlendirir ve kararını verir.Tatmin edici bir gelişim görülmemesi  durumunda değerlendirme Başarısız olarak belirlenecektir.